First Hotel Mayfair

Design- och inredningsuppdrag för centralt hotell i centrala Köpenhamn. Hotellet önskade rum med  en individuell stil som knyter an till Köpenhamn och atmosfären i området. Med detta som utgångspunkt har vi tagit fram ett modernt designkoncept med attraktiv hotellinredning som skapar den eftertraktade stilen.